Rollers

CV-RT Roller

makara kanalları, cv-rt standart
CharacteristicLenghtUnit 
Galvanized6mmeter
makara kanalları, cv-rt standart
makara kanalları, cv-rt standart

CV-RT Sheer Roller

CV-RT-Şeffaf-Makara-Kanalı
Characteristic Lenght Unit
Galvanized 6m meter
CV-RT-Şeffaf-Makara-Kanalı
CV-RT-Şeffaf-Makara-Kanalı

CV-RT Solid Polyamide Roller

CV-RT Dolu Polyamid Makara Kanalı
CharacteristicLenghtUnit
Galvanized6mmeter
CV-RT Dolu Polyamid Makara Kanalı

CV-RT Solid Aluminum Roller

CV-RT Dolu Polyamid Makara Kanalı
CharacteristicLenghtUnit
Galvanized6mmeter

CV-RT Side Wall Roller

CV-RT Yan Dayamalı Makara Kanalı 1
CharacteristicLenghtUnit
Galvanized2mmeter
CV-RT Yan Dayamalı Makara Kanalı 1

CV-RT Small Roller

CV-RT Küçük Makara Kanalı
CharacteristicLenghtUnit
Galvanized2mmeter
CV-RT Küçük Makara Kanalı
CV-RT Küçük Makara Kanalı

CV-RT Elastomer Roller

CV-RT Elastomer Makara Kanalı
CharacteristicLenghtUnit
Galvanized2mmeter
CV-RT Elastomer Makara Kanalı
CV-RT Elastomer Makara Kanalı

CV-RT Big Roller

CV-RT Büyük Makara Kanalı

CharacteristicLenghtUnit
Galvanized2mmeter
CV-RT Büyük Makara Kanalı
CV-RT Büyük Makara Kanalı

CV-RT Big Roller Bearing Solid Polyamide

CV-RT Büyük Makara Kanalı (Dolu Poliamid)
CharacteristicLenghtUnit
Galvanized2mmeter
CV-RT Büyük Makara Kanalı (Dolu Poliamid)
CV-RT Büyük Makara Kanalı (Dolu Poliamid)

CV-RT Double Elastomer Roller

CV-RT Ikili Elastomer Makara Kanalı

CharacteristicLenghtUnit
Galvanized2mmeter
CV-RT Ikili Elastomer Makara Kanalı
CV-RT Ikili Elastomer Makara Kanalı

CV-RT Double Direction Roller

CV-RT Çift Yönlü Makara Kanalı
CharacteristicLenghtUnit
Galvanized2mmeter
CV-RT Çift Yönlü Makara Kanalı
CV-RT Çift Yönlü Makara Kanalı

CV-RT Side Wall 2

CV-RT Yan Dayamalı Makara Kanalı 2

CharacteristicLenghtUnit
Galvanized2mmeter
CV-RT Yan Dayamalı Makara Kanalı 2
CV-RT Yan Dayamalı Makara Kanalı 2

CV-RT Offset

CV-RT Sasırtmalı Makara Kanalı
CharacteristicLenghtUnit
Galvanized6mmeter
CV-RT Sasırtmalı Makara Kanalı

CV-RT ø30 x h35

CV-RT ø30 x h35 Makara Kanalı

CharacteristicLenghtUnit
Galvanized2mmeter
CV-RT ø30 x h35 Makara Kanalı

Bearing Roll

Rulmanlı-Tambur

CV-RT ø48 mm Rulmanlı Tekerlek

CV-RT ø48 mm Rulmanlı Tekerlek

Unit
Piece